Hägnåsen 1:5

Hägnåsen 1:5 Hägnåsen 1:5 is a very beautifully situated forest property consisting of 2 islands and a land area of about 24 ha. The municipal boundary malung/Älvdalen divides Oliaöen into 2 equal parts and intersects the tip of Norra Lövöen. Both the islands (about 5 ha. and the landlocked field (about 19 ha.) are located in Älvdalen and thus have hunting and fishing right in Särna Idre Besparingsskog - about 45000 ha.The hunt is free for small game including quota hunting for wolf, bear and lynx. Shooting of the large predators must be immediately reported to the Hunting Leader of the Forest. Älgjakten is divided into hunting layers, which have 6-10,000 ha. There are good allotments and free calf. On the large island there are 2 plots with small houses. The farthest west is mine. Right on the water's edge is a small lumberjack cabin with stove and a couple of bunks, which you can easily spend the night in. You are allowed to rebuild, add or remove the cottage and build a new one. The plot is about 2000 m2. (see Älvdalen Skärtjärn 8:2 under "Forest property with hut") The location is unique because in Sweden it is not allowed to build closer than 100 m. from lakes and streams. This segregated property should be purchased along with the forest field. I am also open to keeping the plot with the cottage and only selling the forest field or vice versa. The islands have good timber and plenty of berries. The mainland field is located like a pocket into besparingskoven, so you can walk from your own field directly into the large communal forest. The field was calcined (cleared) before I bought it and has not been field prepared and planted. Without these interventions, the forest floor has re-established itself and now stands beautifully and openly with few seed trees (pine) and younger self-sown trees. The field is a ridge with an ant area of oyster. At the back of the ridge at the edge of the ant runs a small trout stream and the forest down towards the ant has relatively good and dense young forest, which, however, is marked by elk damage. The ridge offers the region's most beautiful and unforgettable sceneries across the lake and islands and out to the sunset over Fulufjellet, which also in summer has small pockets of eternal snow. The ridge is located 100 m. from the lake and there are good opportunities to build a cabin here. (max 4) If there is not 100 m. to the inlet sow, an exemption must be sought. It takes some time, but according to the municipality is unproblematic. In the summer you have to sail out to Hägnåsen 1:5 and in the winter drive on the ice. There is co-ownership of Besparingskoves boat berth north in the lake. With a restrained pace, the trip with this boat lasts 5 min. See further pictures at. An agreement can also be made on the laying of a boat at Steensbo and Gårdens bådhus as long as I own these. North around the embankment/northern tip of Norra Lövöen. Superb place to build a "slog stall" (wilderness shelter)- Here you can see from the north the closest connection between the mainland and Norra Lövöen. It will be affordable to make a walkway over Älvdalen. Hägnåsen 1:5 er en meget smukt beliggende skovejendom bestående af 2 øer og et landareal på ialt ca. 24 ha. Kommunegrænsen Malung /Älvdalen deler Oliaöen i 2 lige store dele og skærer spidsen af Norra Lövöen. Både øerne (ca. 5 ha) og den landfaste mark (ca. 19 ha.) ligger i Älvdalen og har dermed jagt- og fiskeret i Särna Idre Besparingsskog - ca. 45000 ha. (2 gange Langeland) Jagten er fri på småvildt herunder også kvotejagt på ulv, bjørn og los. Afskydning af de store rovdyr skal umiddelbart rapporteres til Skovens jagtleder. Älgjakten er opdelt i jagtlag, som råder over 6-10.000 ha. Der er gode tildelinger og fri kalv. På den store ø er der afstykket 2 tomter med småhuse. Den længst mod vest er min. Helt ude i vandkanten ligger en lille skovhuggerhytte m. komfur og et par køjer, som man sagtens kan overnatte i. Man må gerne ombygge, tilbygge eller fjerne hytten og opføre en ny. Tomten er på ca. 2000 m2. (se Älvdalen Skärtjärn 8:2 under "Skovejendom med hytte") Beliggenheden er unik fordi, der i Sverige ikke må bygges nærmere end 100 m. fra søer og vandløb. Denne udskilte ejendom bør købes sammen med skovmarken. Jeg er også åben for at beholde tomten med hytten og kun sælge skovmarken eller omvendt. Øerne har godt tømmer og masser af bær. Fastlandsmarken ligger som en lomme ind i Besparingskoven, så man kan gå fra egen mark direkte ind i den store fællesskov. Marken blev kallhugget (ryddet) før jeg købte den og er ikke blevet markberedt og planteret. Uden disse indgreb har den skovbund reetableret sig og står nu smukt og åbent med få frøtræer (fyr) og yngre selvsåede træer. Marken er en højderyg med et myrområde østerud. På bagsiden af højderyggen i kanten af myren løber en lille ørred-å og skoven ned mod myren har relativ god og tæt ungskov, som dog er mærket af elgskader. Højderyggen byder på egnens smukkeste og uforglemmelige scenerier hen over søen og øerne og ud til solnedgangen over Fulufjellet, som også om sommeren har små lommer af evigt sne. Højderyggen ligger 100 m. fra søen og der er gode muligheder for af bygge en hytte her. (max 4.)Er der ikke 100 m. til tilløbsåen skal der søges dispensation. Det tager lidt tid, men er ifølge kommunen uproblematisk. Om sommeren skal man sejle ude til Hägnåsen 1:5 og om vinteren køre på isen. Der er medejerskab til Besparingsskoves bådplads nord i søen. Med behersket tempo varer turen med denne båd 5 min. Se yderligere billeder på. Der kan også træffes aftale om oplægning af båd ved Steensbo og Gårdens bådhus sålænge, jeg ejer disse. Nord rundt om pynten/nordspidsen af Norra Lövöen. Suverænt sted at anlægge en "slogbod" (vildmarks-shelter)- Her ses fra nord nærmeste forbindelse mellem fastland og Norra Lövöen. Det vil være overkommeligt at lave en gangbro over det lave vand. God Landingsplads til fastlandsmarken - sejl gennem passagen mellem Norra Lövöen og Oliaöen. Mellem træerne ses vigen på Norra lövöen Fastlandsmarken set fra landingsplads. Godt sted at bygge hytten (100 m. fra søen) Set den anden vej fra fastlandet mod vigen på Norra Lövöen Kig over Öjsöen fra favoritsted mht. opstilling af hytte. Markgrænsen til Särna Idre Besparingsskog er de høje fyr til højre i billedet. Fastlandsmarken blev aldrig genplanteret efter kallhugning. Til gengæld lever udsigten og den smukke skovbund - rig på mosser og bær. Fastlandsmarken Fastlandsmarkens genvækst prægs af stor elgbestand Oliaøen til højre. Østre halvdel tilhører Hägnåsen 1:5 Norra lövöens pynt til venstre og Oliaöens til højre set fra fastlandsmarkens højdedrag. Hägnåsen 1:5 Hägnåsen 1:5 is a very beautifully situated forest property consisting of 2 islands and a land area of about 24 ha. The municipal boundary malung/Älvdalen divides Oliaöen into 2 equal parts and intersects the tip of Norra Lövöen. Both the islands (about 5 ha. and the landlocked field (about 19 ha.) are located in Älvdalen and thus have hunting and fishing right in Särna Idre Besparingsskog - about 45000 ha.The hunt is free for small game including quota hunting for wolf, bear and lynx. Shooting of the large predators must be immediately reported to the Hunting Leader of the Forest. Älgjakten is divided into hunting layers, which have 6-10,000 ha. There are good allotments and free calf. On the large island there are 2 plots with small houses. The farthest west is mine. Right on the water's edge is a small lumberjack cabin with stove and a couple of bunks, which you can easily spend the night in. You are allowed to rebuild, add or remove the cottage and build a new one. The plot is about 2000 m2. (see Älvdalen Skärtjärn 8:2 under "Forest property with hut") The location is unique because in Sweden it is not allowed to build closer than 100 m. from lakes and streams. This segregated property should be purchased along with the forest field. I am also open to keeping the plot with the cottage and only selling the forest field or vice versa. The islands have good timber and plenty of berries. The mainland field is located like a pocket into besparingskoven, so you can walk from your own field directly into the large communal forest. The field was calcined (cleared) before I bought it and has not been field prepared and planted. Without these interventions, the forest floor has re-established itself and now stands beautifully and openly with few seed trees (pine) and younger self-sown trees. The field is a ridge with an ant area of oyster. At the back of the ridge at the edge of the ant runs a small trout stream and the forest down towards the ant has relatively good and dense young forest, which, however, is marked by elk damage. The ridge offers the region's most beautiful and unforgettable sceneries across the lake and islands and out to the sunset over Fulufjellet, which also in summer has small pockets of eternal snow. The ridge is located 100 m. from the lake and there are good opportunities to build a cabin here. (max 4) If there is not 100 m. to the inlet sow, an exemption must be sought. It takes some time, but according to the municipality is unproblematic. In the summer you have to sail out to Hägnåsen 1:5 and in the winter drive on the ice. There is co-ownership of Besparingskoves boat berth north in the lake. With a restrained pace, the trip with this boat lasts 5 min. See further pictures at. An agreement can also be made on the laying of a boat at Steensbo and Gårdens bådhus as long as I own these. North around the embankment/northern tip of Norra Lövöen. Superb place to build a "slog stall" (wilderness shelter)- Here you can see from the north the closest connection between the mainland and Norra Lövöen. It will be affordable to make a walkway over Älvdalen. Hägnåsen 1:5 er en meget smukt beliggende skovejendom bestående af 2 øer og et landareal på ialt ca. 24 ha. Kommunegrænsen Malung /Älvdalen deler Oliaöen i 2 lige store dele og skærer spidsen af Norra Lövöen. Både øerne (ca. 5 ha) og den landfaste mark (ca. 19 ha.) ligger i Älvdalen og har dermed jagt- og fiskeret i Särna Idre Besparingsskog - ca. 45000 ha. (2 gange Langeland) Jagten er fri på småvildt herunder også kvotejagt på ulv, bjørn og los. Afskydning af de store rovdyr skal umiddelbart rapporteres til Skovens jagtleder. Älgjakten er opdelt i jagtlag, som råder over 6-10.000 ha. Der er gode tildelinger og fri kalv. På den store ø er der afstykket 2 tomter med småhuse. Den længst mod vest er min. Helt ude i vandkanten ligger en lille skovhuggerhytte m. komfur og et par køjer, som man sagtens kan overnatte i. Man må gerne ombygge, tilbygge eller fjerne hytten og opføre en ny. Tomten er på ca. 2000 m2. (se Älvdalen Skärtjärn 8:2 under "Skovejendom med hytte") Beliggenheden er unik fordi, der i Sverige ikke må bygges nærmere end 100 m. fra søer og vandløb. Denne udskilte ejendom bør købes sammen med skovmarken. Jeg er også åben for at beholde tomten med hytten og kun sælge skovmarken eller omvendt. Øerne har godt tømmer og masser af bær. Fastlandsmarken ligger som en lomme ind i Besparingskoven, så man kan gå fra egen mark direkte ind i den store fællesskov. Marken blev kallhugget (ryddet) før jeg købte den og er ikke blevet markberedt og planteret. Uden disse indgreb har den skovbund reetableret sig og står nu smukt og åbent med få frøtræer (fyr) og yngre selvsåede træer. Marken er en højderyg med et myrområde østerud. På bagsiden af højderyggen i kanten af myren løber en lille ørred-å og skoven ned mod myren har relativ god og tæt ungskov, som dog er mærket af elgskader. Højderyggen byder på egnens smukkeste og uforglemmelige scenerier hen over søen og øerne og ud til solnedgangen over Fulufjellet, som også om sommeren har små lommer af evigt sne. Højderyggen ligger 100 m. fra søen og der er gode muligheder for af bygge en hytte her. (max 4.)Er der ikke 100 m. til tilløbsåen skal der søges dispensation. Det tager lidt tid, men er ifølge kommunen uproblematisk. Om sommeren skal man sejle ude til Hägnåsen 1:5 og om vinteren køre på isen. Der er medejerskab til Besparingsskoves bådplads nord i søen. Med behersket tempo varer turen med denne båd 5 min. Se yderligere billeder på. Der kan også træffes aftale om oplægning af båd ved Steensbo og Gårdens bådhus sålænge, jeg ejer disse. Nord rundt om pynten/nordspidsen af Norra Lövöen. Suverænt sted at anlægge en "slogbod" (vildmarks-shelter)- Her ses fra nord nærmeste forbindelse mellem fastland og Norra Lövöen. Det vil være overkommeligt at lave en gangbro over det lave vand. God Landingsplads til fastlandsmarken - sejl gennem passagen mellem Norra Lövöen og Oliaöen. Mellem træerne ses vigen på Norra lövöen Fastlandsmarken set fra landingsplads. Godt sted at bygge hytten (100 m. fra søen) Set den anden vej fra fastlandet mod vigen på Norra Lövöen Kig over Öjsöen fra favoritsted mht. opstilling af hytte. Markgrænsen til Särna Idre Besparingsskog er de høje fyr til højre i billedet. Fastlandsmarken blev aldrig genplanteret efter kallhugning. Til gengæld lever udsigten og den smukke skovbund - rig på mosser og bær. Fastlandsmarken Fastlandsmarkens genvækst prægs af stor elgbestand Oliaøen til højre. Østre halvdel tilhører Hägnåsen 1:5 Norra lövöens pynt til venstre og Oliaöens til højre set fra fastlandsmarkens højdedrag. Hägnåsen 1:5 Solnedgang på Öjsjön Hägnåsen 1:5 er en meget smukt beliggende skovejendom bestående af 2 øer og et landareal på ialt ca. 24 ha. Kommunegrænsen Malung /Älvdalen deler Oliaöen i 2 lige store dele og skærer spidsen af Norra Lövöen. Både øerne (ca. 5 ha) og den landfaste mark (ca. 19 ha.) ligger i Älvdalen og har dermed jagt- og fiskeret i Särna Idre Besparingsskog - ca. 45000 ha. (2 gange Langeland) Jagten er fri på småvildt herunder også kvotejagt på ulv, bjørn og los. Afskydning af de store rovdyr skal umiddelbart rapporteres til Skovens jagtleder. Älgjakten er opdelt i jagtlag, som råder over 6-10.000 ha. Der er gode tildelinger og fri kalv. På den store ø er der afstykket 2 tomter med småhuse. Den længst mod vest er min. Helt ude i vandkanten ligger en lille skovhuggerhytte m. komfur og et par køjer, som man sagtens kan overnatte i. Man må gerne ombygge, tilbygge eller fjerne hytten og opføre en ny. Tomten er på ca. 2000 m2. (se Älvdalen Skärtjärn 8:2 under "Skovejendom med hytte") Beliggenheden er unik fordi, der i Sverige ikke må bygges nærmere end 100 m. fra søer og vandløb. Denne udskilte ejendom bør købes sammen med skovmarken. Jeg er også åben for at beholde tomten med hytten og kun sælge skovmarken eller omvendt. Øerne har godt tømmer og masser af bær. Fastlandsmarken ligger som en lomme ind i Besparingskoven, så man kan gå fra egen mark direkte ind i den store fællesskov. Marken blev kallhugget (ryddet) før jeg købte den og er ikke blevet markberedt og planteret. Uden disse indgreb har den skovbund reetableret sig og står nu smukt og åbent med få frøtræer (fyr) og yngre selvsåede træer. Marken er en højderyg med et myrområde østerud. På bagsiden af højderyggen i kanten af myren løber en lille ørred-å og skoven ned mod myren har relativ god og tæt ungskov, som dog er mærket af elgskader. Højderyggen byder på egnens smukkeste og uforglemmelige scenerier hen over søen og øerne og ud til solnedgangen over Fulufjellet, som også om sommeren har små lommer af evigt sne. Højderyggen ligger 100 m. fra søen og der er gode muligheder for af bygge en hytte her. (max 4.)Er der ikke 100 m. til tilløbsåen skal der søges dispensation. Det tager lidt tid, men er ifølge kommunen uproblematisk. Om sommeren skal man sejle ude til Hägnåsen 1:5 og om vinteren køre på isen. Der er medejerskab til Besparingsskoves bådplads nord i søen. Med behersket tempo varer turen med denne båd 5 min. Se yderligere billeder på. Der kan også træffes aftale om oplægning af båd ved Steensbo og Gårdens bådhus sålænge, jeg ejer disse. Nord rundt om pynten/nordspidsen af Norra Lövöen. Suverænt sted at anlægge en "slogbod" (vildmarks-shelter)- Her ses fra nord nærmeste forbindelse mellem fastland og Norra Lövöen. Det vil være overkommeligt at lave en gangbro over det lave vand. God Landingsplads til fastlandsmarken - sejl gennem passagen mellem Norra Lövöen og Oliaöen. Mellem træerne ses vigen på Norra lövöen Fastlandsmarken set fra landingsplads. Godt sted at bygge hytten (100 m. fra søen) Set den anden vej fra fastlandet mod vigen på Norra Lövöen Kig over Öjsöen fra favoritsted mht. opstilling af hytte. Markgrænsen til Särna Idre Besparingsskog er de høje fyr til højre i billedet. Fastlandsmarken blev aldrig genplanteret efter kallhugning. Til gengæld lever udsigten og den smukke skovbund - rig på mosser og bær. Fastlandsmarken Fastlandsmarkens genvækst prægs af stor elgbestand Oliaøen til højre. Østre halvdel tilhører Hägnåsen 1:5 Norra lövöens pynt til venstre og Oliaöens til højre set fra fastlandsmarkens højdedrag. Fulufjellet anes i baggrunden Der er bæver i Öjsjön Solnedgang på Öjsjön Hägnåsen 1:5 er en meget smukt beliggende skovejendom bestående af 2 øer og et landareal på ialt ca. 24 ha. Kommunegrænsen Malung /Älvdalen deler Oliaöen i 2 lige store dele og skærer spidsen af Norra Lövöen. Både øerne (ca. 5 ha) og den landfaste mark (ca. 19 ha.) ligger i Älvdalen og har dermed jagt- og fiskeret i Särna Idre Besparingsskog - ca. 45000 ha. (2 gange Langeland) Jagten er fri på småvildt herunder også kvotejagt på ulv, bjørn og los. Afskydning af de store rovdyr skal umiddelbart rapporteres til Skovens jagtleder. Älgjakten er opdelt i jagtlag, som råder over 6-10.000 ha. Der er gode tildelinger og fri kalv. På den store ø er der afstykket 2 tomter med småhuse. Den længst mod vest er min. Helt ude i vandkanten ligger en lille skovhuggerhytte m. komfur og et par køjer, som man sagtens kan overnatte i. Man må gerne ombygge, tilbygge eller fjerne hytten og opføre en ny. Tomten er på ca. 2000 m2. (se Älvdalen Skärtjärn 8:2 under "Skovejendom med hytte") Beliggenheden er unik fordi, der i Sverige ikke må bygges nærmere end 100 m. fra søer og vandløb. Denne udskilte ejendom bør købes sammen med skovmarken. Jeg er også åben for at beholde tomten med hytten og kun sælge skovmarken eller omvendt. Øerne har godt tømmer og masser af bær. Fastlandsmarken ligger som en lomme ind i Besparingskoven, så man kan gå fra egen mark direkte ind i den store fællesskov. Marken blev kallhugget (ryddet) før jeg købte den og er ikke blevet markberedt og planteret. Uden disse indgreb har den skovbund reetableret sig og står nu smukt og åbent med få frøtræer (fyr) og yngre selvsåede træer. Marken er en højderyg med et myrområde østerud. På bagsiden af højderyggen i kanten af myren løber en lille ørred-å og skoven ned mod myren har relativ god og tæt ungskov, som dog er mærket af elgskader. Højderyggen byder på egnens smukkeste og uforglemmelige scenerier hen over søen og øerne og ud til solnedgangen over Fulufjellet, som også om sommeren har små lommer af evigt sne. Højderyggen ligger 100 m. fra søen og der er gode muligheder for af bygge en hytte her. (max 4.)Er der ikke 100 m. til tilløbsåen skal der søges dispensation. Det tager lidt tid, men er ifølge kommunen uproblematisk. Om sommeren skal man sejle ude til Hägnåsen 1:5 og om vinteren køre på isen. Der er medejerskab til Besparingsskoves bådplads nord i søen. Med behersket tempo varer turen med denne båd 5 min. Se yderligere billeder på. Der kan også træffes aftale om oplægning af båd ved Steensbo og Gårdens bådhus sålænge, jeg ejer disse. Nord rundt om pynten/nordspidsen af Norra Lövöen. Suverænt sted at anlægge en "slogbod" (vildmarks-shelter)- Her ses fra nord nærmeste forbindelse mellem fastland og Norra Lövöen. Det vil være overkommeligt at lave en gangbro over det lave vand. God Landingsplads til fastlandsmarken - sejl gennem passagen mellem Norra Lövöen og Oliaöen. Mellem træerne ses vigen på Norra lövöen Fastlandsmarken set fra landingsplads. Godt sted at bygge hytten (100 m. fra søen) Set den anden vej fra fastlandet mod vigen på Norra Lövöen Kig over Öjsöen fra favoritsted mht. opstilling af hytte. Markgrænsen til Särna Idre Besparingsskog er de høje fyr til højre i billedet. Fastlandsmarken blev aldrig genplanteret efter kallhugning. Til gengæld lever udsigten og den smukke skovbund - rig på mosser og bær. Fastlandsmarken Fastlandsmarkens genvækst prægs af stor elgbestand Oliaøen til højre. Østre halvdel tilhører Hägnåsen 1:5 Norra lövöens pynt til venstre og Oliaöens til højre set fra fastlandsmarkens højdedrag. Fulufjellet anes i baggrunden was calcined (cleared) before I bought it and has not been field prepared and planted. Without these interventions, the forest floor has re-established itself and now stands beautifully and openly with few seed trees (pine) and younger self-sown trees. The field is a ridge with an ant area of oyster. At the back of the ridge at the edge of the ant runs a small trout stream and the forest down towards the ant has relatively good and dense young forest, which, however, is marked by elk damage. The ridge offers the region's most beautiful and unforgettable sceneries across the lake and islands and out to the sunset over Fulufjellet, which also in summer has small pockets of eternal snow. The ridge is located 100 m. from the lake and there are good opportunities to build a cabin here. (max 4) If there is not 100 m. to the inlet sow, an exemption must be sought. It takes some time, but according to the municipality is unproblematic. In the summer you have to sail out to Hägnåsen 1:5 and in the winter drive on the ice. There is co-ownership of Besparingskoves boat berth north in the lake. With a restrained pace, the trip with this boat lasts 5 min. See further pictures at. An agreement can also be made on the laying of a boat at Steensbo and Gårdens bådhus as long as I own these. North around the embankment/northern tip of Norra Lövöen. Superb place to build a "slog stall" (wilderness shelter)- Here you can see from the north the closest connection between the mainland and Norra Lövöen. It will be affordable to make a walkway over Älvdalen. Hägnåsen 1:5 er en meget smukt beliggende skovejendom bestående af 2 øer og et landareal på ialt ca. 24 ha. Kommunegrænsen Malung /Älvdalen deler Oliaöen i 2 lige store dele og skærer spidsen af Norra Lövöen. Både øerne (ca. 5 ha) og den landfaste mark (ca. 19 ha.) ligger i Älvdalen og har dermed jagt- og fiskeret i Särna Idre Besparingsskog - ca. 45000 ha. (2 gange Langeland) Jagten er fri på småvildt herunder også kvotejagt på ulv, bjørn og los. Afskydning af de store rovdyr skal umiddelbart rapporteres til Skovens jagtleder. Älgjakten er opdelt i jagtlag, som råder over 6-10.000 ha. Der er gode tildelinger og fri kalv. På den store ø er der afstykket 2 tomter med småhuse. Den længst mod vest er min. Helt ude i vandkanten ligger en lille skovhuggerhytte m. komfur og et par køjer, som man sagtens kan overnatte i. Man må gerne ombygge, tilbygge eller fjerne hytten og opføre en ny. Tomten er på ca. 2000 m2. (se Älvdalen Skärtjärn 8:2 under "Skovejendom med hytte") Beliggenheden er unik fordi, der i Sverige ikke må bygges nærmere end 100 m. fra søer og vandløb. Denne udskilte ejendom bør købes sammen med skovmarken. Jeg er også åben for at beholde tomten med hytten og kun sælge skovmarken eller omvendt. Øerne har godt tømmer og masser af bær. Fastlandsmarken ligger som en lomme ind i Besparingskoven, så man kan gå fra egen mark direkte ind i den store fællesskov. Marken blev kallhugget (ryddet) før jeg købte den og er ikke blevet markberedt og planteret. Uden disse indgreb har den skovbund reetableret sig og står nu smukt og åbent med få frøtræer (fyr) og yngre selvsåede træer. Marken er en højderyg med et myrområde østerud. På bagsiden af højderyggen i kanten af myren løber en lille ørred-å og skoven ned mod myren har relativ god og tæt ungskov, som dog er mærket af elgskader. Højderyggen byder på egnens smukkeste og uforglemmelige scenerier hen over søen og øerne og ud til solnedgangen over Fulufjellet, som også om sommeren har små lommer af evigt sne. Højderyggen ligger 100 m. fra søen og der er gode muligheder for af bygge en hytte her. (max 4.)Er der ikke 100 m. til tilløbsåen skal der søges dispensation. Det tager lidt tid, men er ifølge kommunen uproblematisk. Om sommeren skal man sejle ude til Hägnåsen 1:5 og om vinteren køre på isen. Der er medejerskab til Besparingsskoves bådplads nord i søen. Med behersket tempo varer turen med denne båd 5 min. Se yderligere billeder på. Der kan også træffes aftale om oplægning af båd ved Steensbo og Gårdens bådhus sålænge, jeg ejer disse. Nord rundt om pynten/nordspidsen af Norra Lövöen. Suverænt sted at anlægge en "slogbod" (vildmarks-shelter)- Her ses fra nord nærmeste forbindelse mellem fastland og Norra Lövöen. Det vil være overkommeligt at lave en gangbro over det lave vand. God Landingsplads til fastlandsmarken - sejl gennem passagen mellem Norra Lövöen og Oliaöen. Mellem træerne ses vigen på Norra lövöen Fastlandsmarken set fra landingsplads. Godt sted at bygge hytten (100 m. fra søen) Set den anden vej fra fastlandet mod vigen på Norra Lövöen Kig over Öjsöen fra favoritsted mht. opstilling af hytte. Markgrænsen til Särna Idre Besparingsskog er de høje fyr til højre i billedet. Fastlandsmarken blev aldrig genplanteret efter kallhugning. Til gengæld lever udsigten og den smukke skovbund - rig på mosser og bær. Fastlandsmarken Fastlandsmarkens genvækst prægs af stor elgbestand Oliaøen til højre. Østre halvdel tilhører Hägnåsen 1:5 Norra lövöens pynt til venstre og Oliaöens til højre set fra fastlandsmarkens højdedrag. Fulufjellet anes i baggrunden Der er bæver i Öjsjön Jeg kan lide denne side• 3 personer kan lide denne side Del siden på Facebook Skriv en ny kommentar: Del på Facebook Tegn tilbage: 160 Send mig en e-mail når nogen følger op på min kommentar. OK Nyeste kommentarer 03.06 | 12:50 Er dtengården til salg og i giveet fald hvad koster den ? mvh m... Læs mere 15.05 | 02:21 'Er denne grund stadig til salg?:) Læs mere 01.04 | 10:31 Hej vi er meget intresserede. Det er drømmested... Læs mere 09.01 | 17:48 Hej Jeg ville bare lige høre om 1:5 stadig til salg? Læs mere Jeg kan lide siden Skriv kommentar Buy Forest in Sweden Hägnåsen 1:5 Forest property w. cottage Husvallgölen 2:10 "The State Farm" Forest, Hunting and fishing Brohave Nature Park My Guestbook Number of visits: Hägnåsen 1:5 Hägnåsen 1:5 Sunset on Öjsjön Hägnåsen 1:5 is a very beautifully situated forest property consisting of 2 islands and a land area of about 24 ha. The municipal boundary malung/Älvdalen divides Oliaöen into 2 equal parts and intersects the tip of Norra Lövöen. Both the islands (about 5 ha. and the landlocked field (about 19 ha.) are located in Älvdalen and thus have hunting and fishing right in Särna Idre Besparingsskog - about 45000 ha. (2 times Langeland) The hunt is free for small game including quota hunting for wolf, bear and lynx. Shooting of the large predators must be immediately reported to the Hunting Leader of the Forest. Älgjakten is divided into hunting layers, which have 6-10,000 ha. There are good allotments and free calf. On the large island there are 2 plots with small houses. The farthest west is mine. Right on the water's edge is a small lumberjack cabin with stove and a couple of bunks, which you can easily spend the night in. You are allowed to rebuild, add or remove the cottage and build a new one. The plot is about 2000 m2. (see Älvdalen Skärtjärn 8:2 under "Forest property with hut") The location is unique because in Sweden it is not allowed to build closer than 100 m. from lakes and streams. This segregated property should be purchased along with the forest field. I am also open to keeping the plot with the cottage and only selling the forest field or vice versa. The islands have good timber and plenty of berries. The mainland field is located like a pocket into besparingskoven, so you can walk from your own field directly into the large communal forest. The field was calcined (cleared) before I bought it and has not been field prepared and planted. Without these interventions, the forest floor has re-established itself and now stands beautifully and openly with few seed trees (pine) and younger self-sown trees. The field is a ridge with an ant area of oyster. At the back of the ridge at the edge of the ant runs a small trout stream and the forest down towards the ant has relatively good and dense young forest, which, however, is marked by elk damage. The ridge offers the region's most beautiful and unforgettable sceneries across the lake and islands and out to the sunset over Fulufjellet, which also in summer has small pockets of eternal snow. The ridge is located 100 m. from the lake and there are good opportunities to build a cabin here. (max 4th) If there is not 100 m. to the inlet sow, an exemption must be sought. It takes some time, but according to the municipality is unproblematic. In the summer you have to sail out to Hägnåsen 1:5 and in the winter drive on the ice. There is co-ownership of Besparingskoves boat berth north in the lake. With a restrained pace, the trip with this boat lasts 5 min. See further pictures at. An agreement can also be made on the laying of a boat at Steensbo and Gårdens bådhus as long as I own these. North around the embankment/northern tip of Norra Lövöen. Superb place to build a "slog stall" (wilderness shelter)- Here you can see from the north the closest connection between the mainland and Norra Lövöen. It will be affordable to make a walkway over Älvdalen. Hägnåsen 1:5

Sunset over Öjsjön

Map of the property plots:

Blue-green hatching: Husvallgölen 2:10, blue hatching 2:4(sold)

Green at the top of the picture: Hägnåsen 1:5.

(white fields are 2 plots with cabin on Älvdalen Skärtjärn 8:2 and 8:1. (8:2 can be purchased)

Yellow at the top and yellow in the lower left corner by the river: Älvdalen Skärtjärn 13:3 (sold)

Small yellow spot on the spit in the lake: Husvallgölen Stensbo 3:3

 

Lille gul plet på odde i søen: Husvallgölen Stensbo 3:3


Hägnåsen 1:5

Solnedgang på Öjsjön

Hägnåsen 1:5 er en meget smukt beliggende skovejendom bestående af 2 øer og et landareal på ialt ca. 24 ha. 

Kommunegrænsen Malung /Älvdalen deler Oliaöen i 2 lige store dele og skærer spidsen af Norra Lövöen. Både øerne (ca. 5 ha) og den landfaste mark (ca. 19 ha.) ligger i Älvdalen og har dermed jagt- og fiskeret i Särna Idre Besparingsskog - ca. 45000 ha. (2 gange Langeland) 

Jagten er fri på småvildt herunder også kvotejagt på ulv, bjørn og los. Afskydning af de store rovdyr skal umiddelbart rapporteres til Skovens jagtleder. Älgjakten er opdelt i jagtlag, som råder over 6-10.000 ha. Der er gode tildelinger og fri kalv.

På den store ø er der afstykket 2 tomter med småhuse. Den længst mod vest er min. Helt ude i vandkanten ligger en lille skovhuggerhytte m. komfur og et par køjer, som man sagtens kan overnatte i. Man må gerne ombygge, tilbygge eller fjerne hytten og opføre en ny. Tomten er på ca. 2000 m2. 

(se Älvdalen Skärtjärn 8:2 under "Skovejendom med hytte")

Beliggenheden er unik fordi, der i Sverige ikke må bygges nærmere end 100 m. fra søer og vandløb. Denne udskilte ejendom bør købes sammen med skovmarken. Jeg er også åben for at beholde tomten med hytten og kun sælge skovmarken eller omvendt.  

Øerne har godt tømmer og masser af bær.

Fastlandsmarken ligger som en lomme ind i Besparingskoven, så man kan gå fra egen mark direkte ind i den store fællesskov. Marken blev kallhugget (ryddet) før jeg købte den og er ikke blevet markberedt og planteret. Uden disse indgreb har den skovbund  reetableret sig og står nu smukt og åbent med få frøtræer (fyr) og  yngre selvsåede  træer. 

Marken er en højderyg med et myrområde østerud. På bagsiden af højderyggen i kanten af myren løber en lille ørred-å og skoven ned mod myren har relativ god og tæt ungskov, som dog er mærket af elgskader. 

Højderyggen byder på egnens smukkeste og uforglemmelige scenerier hen over søen og øerne og ud til solnedgangen over Fulufjellet, som også om sommeren har små lommer af evigt sne. 

Højderyggen ligger 100 m. fra søen og der er gode muligheder for af bygge en hytte her. (max 4.)Er der ikke 100 m. til tilløbsåen skal der søges dispensation. Det tager lidt tid, men er ifølge kommunen uproblematisk.

 

 

Om sommeren skal man  sejle ude til Hägnåsen 1:5 og om vinteren køre på isen. Der er medejerskab til Besparingsskoves bådplads nord i søen. Med behersket tempo varer turen med denne båd 5 min. 

 Se yderligere billeder på. Der kan også træffes aftale om oplægning af båd ved Steensbo og Gårdens bådhus sålænge, jeg ejer disse. 

Nord rundt om pynten/nordspidsen af Norra Lövöen. Suverænt sted at anlægge en "slogbod" (vildmarks-shelter)-

Her ses fra nord nærmeste forbindelse mellem fastland og Norra Lövöen. Det vil være overkommeligt at lave en gangbro over det lave vand. 

God Landingsplads til fastlandsmarken - sejl gennem passagen mellem Norra Lövöen og  Oliaöen. Mellem træerne ses vigen på Norra lövöen

Fastlandsmarken set fra landingsplads. Godt sted at bygge hytten (100 m. fra søen)

Set den anden vej fra fastlandet mod vigen på Norra Lövöen

Kig over Öjsöen fra favoritsted mht. opstilling af hytte. Markgrænsen til Särna Idre Besparingsskog er de høje fyr til højre i billedet.

Fastlandsmarken blev aldrig genplanteret efter kallhugning. Til gengæld lever udsigten og den smukke skovbund - rig på mosser og bær.

Fastlandsmarken

Fastlandsmarkens genvækst prægs af stor elgbestand

Oliaøen til højre. Østre halvdel tilhører Hägnåsen 1:5

Norra lövöens pynt til venstre og Oliaöens til højre set fra fastlandsmarkens højdedrag. Fulufjellet anes i baggrunden

Der er bæver i Öjsjön

•  3 personer  kan lide denne side

Skriv en ny kommentar:

Del på Facebook

Tegn tilbage: 160

OK

Nyeste kommentarer

03.06 | 12:50

Er dtengården til salg og i giveet fald hvad koster den ? mvh m... Læs mere

15.05 | 02:21

'Er denne grund stadig til salg?:) Læs mere

01.04 | 10:31

Hej vi er meget intresserede. Det er drømmested... Læs mere

09.01 | 17:48

Hej Jeg ville bare lige høre om 1:5 stadig til salg? Læs mere

 Jeg kan lide siden

 Skriv kommentar

 

 

Hägnåsen 1:5

 


Hägnåsen 1:5 is a very beautifully situated forest property consisting of 2 islands and a land area of about 24 ha.

 

The municipal boundary malung/Älvdalen divides Oliaöen into 2 equal parts and intersects the tip of Norra Lövöen. Both the islands (about 5 ha. and the landlocked field (about 19 ha.) are located in Älvdalen and thus have hunting and fishing right in Särna Idre Besparingsskog - about 45000 ha. (2 times Langeland)

 

The hunt is free for small game including quota hunting for wolf, bear and lynx. Shooting of the large predators must be immediately reported to the Hunting Leader of the Forest. Älgjakten is divided into hunting layers, which have 6-10,000 ha. There are good allotments and free calf.

 

On the large island there are 2 plots with small houses. The farthest west is mine. Right on the water's edge is a small lumberjack cabin with stove and a couple of bunks, which you can easily spend the night in. You are allowed to rebuild, add or remove the cottage and build a new one. The plot is about 2000 m2.

 

(see Älvdalen Skärtjärn 8:2 under "Forest property with hut")

 

The location is unique because in Sweden it is not allowed to build closer than 100 m. from lakes and streams. This segregated property should be purchased along with the forest field. I am also open to keeping the plot with the cottage and only selling the forest field or vice versa. 

 

The islands have good timber and plenty of berries.

 

The mainland field is located like a pocket into besparingskoven, so you can walk from your own field directly into the large communal forest. The field was calcined (cleared) before I bought it and has not been field prepared and planted. Without these interventions, the forest floor has re-established itself and now stands beautifully and openly with few seed trees (pine) and younger self-sown trees.

 

The field is a ridge with an ant area of oyster. At the back of the ridge at the edge of the ant runs a small trout stream and the forest down towards the ant has relatively good and dense young forest, which, however, is marked by elk damage.

 

The ridge offers the region's most beautiful and unforgettable sceneries across the lake and islands and out to the sunset over Fulufjellet, which also in summer has small pockets of eternal snow.

 

The ridge is located 100 m. from the lake and there are good opportunities to build a cabin here. (max 4th) If there is not 100 m. to the inlet sow, an exemption must be sought. It takes some time, but according to the municipality is unproblematic.

 

In the summer you have to sail out to Hägnåsen 1:5 and in the winter drive on the ice. There is co-ownership of Besparingskoves boat berth north in the lake. With a restrained pace, the trip with this boat lasts 5 min.

 See further pictures at. An agreement can also be made on the laying of a boat at Steensbo and Gårdens bådhus as long as I own these.

 

North around the embankment/northern tip of Norra Lövöen. Superb place to build a "slog stall" (wilderness shelter)-

 

Here you can see from the north the closest connection between the mainland and Norra Lövöen. It will be affordable to make a walkway over Älvdalen Hägnåsen 1:5 er en meget smukt beliggende skovejendom bestående af 2 øer og et landareal på ialt ca. 24 ha. 

Kommunegrænsen Malung /Älvdalen deler Oliaöen i 2 lige store dele og skærer spidsen af Norra Lövöen. Både øerne (ca. 5 ha) og den landfaste mark (ca. 19 ha.) ligger i Älvdalen og har dermed jagt- og fiskeret i Särna Idre Besparingsskog - ca. 45000 ha. (2 gange Langeland) 

Jagten er fri på småvildt herunder også kvotejagt på ulv, bjørn og los. Afskydning af de store rovdyr skal umiddelbart rapporteres til Skovens jagtleder. Älgjakten er opdelt i jagtlag, som råder over 6-10.000 ha. Der er gode tildelinger og fri kalv.

På den store ø er der afstykket 2 tomter med småhuse. Den længst mod vest er min. Helt ude i vandkanten ligger en lille skovhuggerhytte m. komfur og et par køjer, som man sagtens kan overnatte i. Man må gerne ombygge, tilbygge eller fjerne hytten og opføre en ny. Tomten er på ca. 2000 m2. 

(se Älvdalen Skärtjärn 8:2 under "Skovejendom med hytte")

Beliggenheden er unik fordi, der i Sverige ikke må bygges nærmere end 100 m. fra søer og vandløb. Denne udskilte ejendom bør købes sammen med skovmarken. Jeg er også åben for at beholde tomten med hytten og kun sælge skovmarken eller omvendt.  

Øerne har godt tømmer og masser af bær.

Fastlandsmarken ligger som en lomme ind i Besparingskoven, så man kan gå fra egen mark direkte ind i den store fællesskov. Marken blev kallhugget (ryddet) før jeg købte den og er ikke blevet markberedt og planteret. Uden disse indgreb har den skovbund  reetableret sig og står nu smukt og åbent med få frøtræer (fyr) og  yngre selvsåede  træer. 

Marken er en højderyg med et myrområde østerud. På bagsiden af højderyggen i kanten af myren løber en lille ørred-å og skoven ned mod myren har relativ god og tæt ungskov, som dog er mærket af elgskader. 

Højderyggen byder på egnens smukkeste og uforglemmelige scenerier hen over søen og øerne og ud til solnedgangen over Fulufjellet, som også om sommeren har små lommer af evigt sne. 

Højderyggen ligger 100 m. fra søen og der er gode muligheder for af bygge en hytte her. (max 4.)Er der ikke 100 m. til tilløbsåen skal der søges dispensation. Det tager lidt tid, men er ifølge kommunen uproblematisk. 

The farm in the background, Malung Husvallgölen, 2:10, is my base in Dalarna (Husvallgölen 36). It lies on the road between Sälen and Särna. Accommodation can be arranged here by property inspection. The farm in the background, Malung Husvallgölen, 2:10, is my base in Dalarna (Husvallgölen 36). It lies on the road between Sälen and Särna. Accommodation can be arranged here by property inspection. The farm in the background, Malung Husvallgölen, 2:10, is my base in Dalarna (Husvallgölen 36). It lies on the road between Sälen and Särna. Accommodation can be arranged here by property inspection.

Kort over ejendommenes matrikler:

Blågrøn skravering: Husvallgölen 2:10, blå skravering 2:4(solgt )

Grøn i toppen af billedet: Hägnåsen 1:5.

(hvide felter er 2 tomter med hytte på Älvdalen Skärtjärn 8:2 og 8:1. (8:2 kan købes)

Gul i toppen og gul i nedre venstre hjørne ved elv: Älvdalen Skärtjärn 13:3 (solgt)

Map of the property plots:

Blue-green hatching: Husvallgölen 2:10, blue hatching 2:4(sold)

Green at the top of the picture: Hägnåsen 1:5.

(white fields are 2 plots with cabin on Älvdalen Skärtjärn 8:2 and 8:1. (8:2 can be purchased)

Yellow at the top and yellow in the lower left corner by the river: Älvdalen Skärtjärn 13:3 (sold)

Small yellow spot on the spit in the lake: Husvallgölen Stensbo 3:3

 

Lille gul plet på odde i søen: Husvallgölen Stensbo 3:3

Antal besøg:

 

Hägnåsen 1:5

Hägnåsen 1:5

Solnedgang på Öjsjön

Hägnåsen 1:5 er en meget smukt beliggende skovejendom bestående af 2 øer og et landareal på ialt ca. 24 ha. 

Kommunegrænsen Malung /Älvdalen deler Oliaöen i 2 lige store dele og skærer spidsen af Norra Lövöen. Både øerne (ca. 5 ha) og den landfaste mark (ca. 19 ha.) ligger i Älvdalen og har dermed jagt- og fiskeret i Särna Idre Besparingsskog - ca. 45000 ha. (2 gange Langeland) 

Jagten er fri på småvildt herunder også kvotejagt på ulv, bjørn og los. Afskydning af de store rovdyr skal umiddelbart rapporteres til Skovens jagtleder. Älgjakten er opdelt i jagtlag, som råder over 6-10.000 ha. Der er gode tildelinger og fri kalv.

På den store ø er der afstykket 2 tomter med småhuse. Den længst mod vest er min. Helt ude i vandkanten ligger en lille skovhuggerhytte m. komfur og et par køjer, som man sagtens kan overnatte i. Man må gerne ombygge, tilbygge eller fjerne hytten og opføre en ny. Tomten er på ca. 2000 m2. 

(se Älvdalen Skärtjärn 8:2 under "Skovejendom med hytte")

Beliggenheden er unik fordi, der i Sverige ikke må bygges nærmere end 100 m. fra søer og vandløb. Denne udskilte ejendom bør købes sammen med skovmarken. Jeg er også åben for at beholde tomten med hytten og kun sælge skovmarken eller omvendt.  

Øerne har godt tømmer og masser af bær.

Fastlandsmarken ligger som en lomme ind i Besparingskoven, så man kan gå fra egen mark direkte ind i den store fællesskov. Marken blev kallhugget (ryddet) før jeg købte den og er ikke blevet markberedt og planteret. Uden disse indgreb har den skovbund  reetableret sig og står nu smukt og åbent med få frøtræer (fyr) og  yngre selvsåede  træer. 

Marken er en højderyg med et myrområde østerud. På bagsiden af højderyggen i kanten af myren løber en lille ørred-å og skoven ned mod myren har relativ god og tæt ungskov, som dog er mærket af elgskader. 

Højderyggen byder på egnens smukkeste og uforglemmelige scenerier hen over søen og øerne og ud til solnedgangen over Fulufjellet, som også om sommeren har små lommer af evigt sne. 

Højderyggen ligger 100 m. fra søen og der er gode muligheder for af bygge en hytte her. (max 4.)Er der ikke 100 m. til tilløbsåen skal der søges dispensation. Det tager lidt tid, men er ifølge kommunen uproblematisk.

 

 

Om sommeren skal man  sejle ude til Hägnåsen 1:5 og om vinteren køre på isen. Der er medejerskab til Besparingsskoves bådplads nord i søen. Med behersket tempo varer turen med denne båd 5 min. 

 Se yderligere billeder på. Der kan også træffes aftale om oplægning af båd ved Steensbo og Gårdens bådhus sålænge, jeg ejer disse. 

Nord rundt om pynten/nordspidsen af Norra Lövöen. Suverænt sted at anlægge en "slogbod" (vildmarks-shelter)-

Her ses fra nord nærmeste forbindelse mellem fastland og Norra Lövöen. Det vil være overkommeligt at lave en gangbro over det lave vand. 

God Landingsplads til fastlandsmarken - sejl gennem passagen mellem Norra Lövöen og  Oliaöen. Mellem træerne ses vigen på Norra lövöen

Fastlandsmarken set fra landingsplads. Godt sted at bygge hytten (100 m. fra søen)

Set den anden vej fra fastlandet mod vigen på Norra Lövöen

Kig over Öjsöen fra favoritsted mht. opstilling af hytte. Markgrænsen til Särna Idre Besparingsskog er de høje fyr til højre i billedet.

Fastlandsmarken blev aldrig genplanteret efter kallhugning. Til gengæld lever udsigten og den smukke skovbund - rig på mosser og bær.

Fastlandsmarken

Fastlandsmarkens genvækst prægs af stor elgbestand

Oliaøen til højre. Østre halvdel tilhører Hägnåsen 1:5

Norra lövöens pynt til venstre og Oliaöens til højre set fra fastlandsmarkens højdedrag. Fulufjellet anes i baggrunden

Der er bæver i Öjsjön

•  3 personer  kan lide denne side

Skriv en ny kommentar:

Del på Facebook

Tegn tilbage: 160

OK

Nyeste kommentarer

03.06 | 12:50

Er dtengården til salg og i giveet fald hvad koster den ? mvh m... Læs mere

15.05 | 02:21

'Er denne grund stadig til salg?:) Læs mere

01.04 | 10:31

Hej vi er meget intresserede. Det er drømmested... Læs mere

09.01 | 17:48

Hej Jeg ville bare lige høre om 1:5 stadig til salg? Læs mere

 Jeg kan lide siden

 Skriv kommentar

 

Om sommeren skal man  sejle ude til Hägnåsen 1:5 og om vinteren køre på isen. Der er medejerskab til Besparingsskoves bådplads nord i søen. Med behersket tempo varer turen med denne båd 5 min. 
 Se yderligere billeder på. Der kan også træffes aftale om oplægning af båd ved Steensbo og Gårdens bådhus sålænge, jeg ejer disse. 

Nord rundt om pynten/nordspidsen af Norra Lövöen. Suverænt sted at anlægge en "slogbod" (vildmarks-shelter)-

Her ses fra nord nærmeste forbindelse mellem fastland og Norra Lövöen. Det vil være overkommeligt at lave en gangbro over det lave vand. 

God Landingsplads til fastlandsmarken - sejl gennem passagen mellem Norra Lövöen og  Oliaöen. Mellem træerne ses vigen på Norra lövöen

Fastlandsmarken set fra landingsplads. Godt sted at bygge hytten (100 m. fra søen)

Set den anden vej fra fastlandet mod vigen på Norra Lövöen

Kig over Öjsöen fra favoritsted mht. opstilling af hytte. Markgrænsen til Särna Idre Besparingsskog er de høje fyr til højre i billedet.

Fastlandsmarken blev aldrig genplanteret efter kallhugning. Til gengæld lever udsigten og den smukke skovbund - rig på mosser og bær.

Fastlandsmarken

Fastlandsmarkens genvækst prægs af stor elgbestand

Oliaøen til højre. Østre halvdel tilhører Hägnåsen 1:5

Norra lövöens pynt til venstre og Oliaöens til højre set fra fastlandsmarkens højdedrag. Fulufjellet anes i baggrunden

Der er bæver i Öjsjön

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

03.06 | 12:50

Er dtengården til salg og i giveet fald hvad koster den ?

mvh morten lind, tlf 23831963

...
15.05 | 02:21

'Er denne grund stadig til salg?:)

...
01.04 | 10:31

Hej vi er meget intresserede. Det er drømmestedet for os. Vi elsker dette område. Vi vil meget gerne komme på besøg . Kh Samantha & Morten 21482519/ 61687082

...
09.01 | 17:48

Hej
Jeg ville bare lige høre om 1:5 stadig til salg?

...
Du kan lide denne side