My base in Dalarna - for sale due to health and age..

Älven danner foran gården en børnevenlig sideløbssløjfe. River forms a small sideflow with low water - good playground for children

Gården før græsset grønnes. Farm before grass is getting green

across the road

Septembermorgen kl 6. Turen starter med et kig hen over vejen ved gården.. Early morning hike from farmhouse to Steensbo 3:3

Kanosejlads på Fuluälven fra gården og sydpå'. Canoeing south is great nd quiet.

aftensol fra nordvest. Sunset in north-west

Huset set fra øst. Farmhouse seen from east

huset set fra nordøst Seen from north-east

Ladegavl med gæstelejlighed. Gable contains guests apapartment

i Den anden ende står snescooteren. i midten af længen værksted og museum. Rest of this wing contains snowmobil. workshop and museum.

gårdsplads Farmyard

opkørsel til høloftet

kig fra trappeopgang ned i gården

I loftrummet ud mod eleven ser man slet ikke vejen nedenunder

Bag i rummet pejs i venstre udgang til trappe.

soverum på loftet mod øst. Bedroomm on second floor

kaminen på loftet. Tiled oven in upper beroom.

godt med sovepladser på loftet

spisekrog i køkken nedenunderBagerst ses dør til stort soverum.

Dobbelt køje og dobbeltseng pt.

Køkkenskab med vask. Nyere komfurbænk installeret senere

forrådskammer Storage for utensils and food

badeværelse. Bathrooom, shower, bathtup and toilet

Newbuild road to Öjsöen is opened

Jeg laver egen vej fra gård til bådhus. Make myb own road from farm to boathouse.

Hjem over fjellet med solen i ryggen ad min nyanlagte vej. Home over the mountain from Steensbo to farm. pics taken 2004

Et første kig fra Öjvallsberget (øst for gården) og ned over Ôjsjöen. Birken står som guld under høsten. Seen from hill (Öjvallsberget) Berch stand yellow in autumn. Now new forest has grown up and lake is less visibel.

Solen skinner fra søbreddens myr ind mellem træerne.

Min nylavede vej ned til bådhuset. My new road ends at this boathouse.

Bådhuset kommer til syne.

PÅ den anden side af vigen er skoven uberørt og rig på blåbær og Lingon(tyttebær) The peninsula on the pther side is very rich on blueberry and cranberries.

Barn og sten står godt til hinanden

Her ses udsejlingen fra Bådhusviken til Öjsjöriket!

Blikket vender mod syd. Derinde bag den farverige skovbund og de mørke fyrretræer (ca 300 m.) ligger Steensbo. Malung Husvallgölen3:3

På Oddens Bakketop ligger hovedhuset på Steensbo. Mainhouse on Steensbo 3:3 (peninsula in Öjsöen)

Nede til højre et lille shelter, bådplads, brændeskur og bålplads i Steensbovikens nordlige krog. Shelter in the wester bay behind the place.

Kig fra huset mod Oddens vestlig bred ned mod Steensboviken. Samme shelter som forrige billede.

Værksted og lille stald. Yderst på denne sydøstlige bred findes et lille bådhus og et Shelter orkshop, small stable for horses, boathouse and shelter

Nedenfor bakken mod syd en jordkælder - udkig til udsejlingen fra Steensboviken. There is a deep frostfree cellar diged into the hill south of the mainshouse

Stensat brønd findes, men man kan blot drikke af søen.

Badehus. Udenfor er så stor vanddybde, at man kan springe i på hovedet fra en sten på bredden.

Huset og jordkælderen set fra badehuset.

Bådplads og brændeskur

Huset set fra bådplads og shelter.

set fra sydøst - Bådhus- og staldgavl o0g værksted i baggrunden. Boathouse,stable and worksshop seen from east.

Udsejling fra inderviken. Bådhuset ses til venstre.

Yderste shelter ved siden af bådhuset-kig mod udsejlingen til Öjsjöen sidste billede vedr. Steensbo

Daglige trafikanter på vejene. Daily traficants on the road

Better wait till it is yur turn

curiosity goes both ways

Elg på gårdens eng på den anden side af vejen. Mouse on the meadow seen from the farmyard

Der skal grus i kråsen hver morgen. Picking up gravel om the roads for grindig berrykernels

og Tjurkok i gryden. Poultry for the pan

Man ser tjur hver dag på morgenturen i Besparingsskoven. Seen every morning on the graveroads in Besparingsskog

Rener på gæstebesøg reindeer only 30 km. north

lossen er på langrend. Lynx is playing in the snow

eventyrfor et naturbarn adventure for a child of nature

den er også for stor til gryden too big for the pan

en tur på Öjsön voyage on Öjsjön

23:30 på Öjsjön 23.30 in july on Ojsjön

Badekar-øen er solgt. Unfortunately this Island I sold 3 years ago.

Der er bæver i søen beaver in Ösjön

Eftermiddagstur til Njupeskäret, Sveriges højeste vandfald. Afternoo trip to Njupeskåaret, The highest mounatin in Sweden

Särna har hvad du behøver. Her is what you need in daily life.

Ganske nært til snesikre skianlæg, Idre, Särna, Sälen, Trysil, Støtten. Den nærmeste er "Näsfjellet" -15 km. 15 km. to this plde

Sveriges højste bruser. The highest, free shower in Sweden

Rundturskrydset. Gå til højre. Vi go to the right and come back from the left.

På venstre hånd et sammenfaldet skur - en lovlig byggemulighed

Stikvej til højre, her hentede jeg vejgrus. Trip around in forest belonging to the farm between the road and Fulu river

Frem mod randmorænen, som bestemmer Fuluelvens løb

Sidevej til højre ind til Jens som købte 2:4 for et par år siden. The forest to the laft of the road I sold 3 years ago. And the buyer build what is shown in net pics

Jens købte en billig hyttepakke i østeuropa. package bought for 35.000 in eastern Europe

ligger på den lave ende af randmorænen ned mod Fuluelven

Et par solpaneler klarer køleskab o.lign.

Med hjælp fra en ven varer pakken stillet på få dage

Another 100 m. we go.

The barn close to the riverbank can be taken down and be resurrected/newbuild in a favorite spot

ater is rather shallow here, and it is a faily good crossing point summer and winter

Fuluelven mod syd

Modsat sidevejen til Jens går turen på toppen af randmorænen mod syd ca. 500 m på egen mark . This moraine-bank runs 500 m. along the river on my land. We shall follow it for a while

Kig ned på grussletten indenfor randmorænen. Spredt stortømmer og småt som holdes nede af elgen

This tree is broken down by mouse mother to feed her calf in wintertime

River bank is steep and high (20 m. at least)

Elgen findes her året rundt. Mouse droppings. Mouse lives here year round

This is the end/turning point. This house once belonged to the farm. Some family of former owner bought it a few years before i bought the farm.

tomtgrænsen ca. her

Rundturen vender her vejen og går tilbage til krydset.Tomtgrænsen er lige bag det lille hus. Border of this blot is just behind the small hut

Tilbagevejen. Way back

læg mærke til de gode tømmerstokke undervejs. Quite a lot of good timber. But also areas where mouse has kept the forest low and thin.

200 m. tilbage til krydset 200 m. left to the crossing

godt med svampe i skovbunden. Lots of mushrooms for eating

Hyttepotentiale: Højeste punkt på Övallsberget - Fulufjellet ses mod vest. Top hill east of the farm and railroad bank. Good potential for raising a good house for living. Trees must be cut down for view to Fulu-mountains.

Sommer solnedgangen i nordvest

Also this spot was used for potatoes (less frost on this summit). A new house would be god situated to the right - 360 degrees views På kammen til højre bør huset ligge. Her er 360 grader view

Öjsön 200 m. borte, også her er man egen herre over udsynet. View against east to Ojsöen. Trees will soon cover, but can be taken down as long as you own the surroundings

Small shelter on the top of the hill (Öjvallsberget)

Shelter seen from the other side. ..is called "slogbod" up here. Campfire site in front under the low roof.

Her bor mit hjerte, når det ikke er på Sydfyn. Öjsjöen gemmer sig bag fjellet øst for min gård i Husvallsgölen. Foran gården ses en smuk älvdal, som gennemstrømmes af Dalarnas reneste älv, Fuluälven.
Öjsjöen er en unik perle blandt mange smukke søer i det nordlige Dalarna.
De fleste billeder stammer fra en morgentur i let frost, hvor jeg vandrede nede fra gården og den ca. 1 km. lange tur op til Steensbo, helårshuset på odden.
Jeg havde netop færdiggjort vejen nede fra gården og op til gårdens bådhus ved Øjsjöen. (Det er nu 16 år siden).
Gården kan gæste mange på en gang. Forneden er der stor stue med stor, hvid kakkelkamin, et rummeligt køkken med spisekammer, et soverum og et beskedent badeværelse med kar og dusch. 
Ovenpå er der to større stuer. 
Den ene stue er med åben pejs og opholdsfaciliteter med udkig over engene omkring Fuluälven, der bugter sig helt ind til Särnavejen, som også huset ligger ud til. 
Den anden stue er indrettet med mange køjepladser og opvarmes med rund, hvid kakkelkamin. Her er også vandinstallation med håndvask.
I udhusgavlen ud mod vejen findes et gæstealrum med brændekomfur og 2 køjepladser. Toilet og vandforsørgning skaffes i hovedhuset. Jeg har dog forberedt med 3-kammertank og siveanlæg og fremført vandledning, så der kan udbygges badefaciliteter og toilet i et tilstødende rum. I de øvrige længer opbevarer jeg en nyere snescooter samt min store samling af historiske klenodier, bl.a. mange hånd- og markredskaber brugt i dagliglivet på egnen siden nybyggertiden.

Fremvisning søges koordineret i maj og juli. Kontakt 0045 61757530 eller

-------------------------------------------
This is where my heart lives when it is not on South Funen. Öjsjöen hides itself behind the mountain east of my farm in Husvallsgölen. In front of the farm is a beautiful river/rivervalley, which is permeated by Dalarna's cleanest älv, Fuluälven.
Öjsjöen is a unique gem among many beautiful lakes in the northern Dalarna. De most pictures come from a morning walk in light frost, where I hiked down from the farm and the approx. 1 mile trip up to Steensbo, the year-round house on the otter. I had just finished the road down from the farm up to the farm's boathouse at Øjsjöen. (That was 16 years ago now.)

The farm have room for many guessts at once. Below there is a fairly roomy  living room with a large, white tiled stove, a spacious kitchen with pantry, a bedroom and a modest bathroom with tub and shower.

Upstairs there are two larger living rooms.

One living room has an open fireplace and living facilities with a view over the meadows around Fuluälven, which meanders all the way to Särnavejen, which also the house is located next to.

The second living room is furnished with many bunk places and is heated with a round, white tiled stove. Here is also water installation with washbasin.

In the outbuilding gable facing out to the road there is a guest room with a wood stove and 2 berths. Toilet and water support are provided in the main house. However, I have prepared with 3-chamber tank and reed system and advanced water pipe so that shower facilities and toilet can be established in an adjacent room. In the other wings I keep a newer snowmobile as well as my large collection of historical treasures, including many hand and field tools used in daily life in the area since the settler era.

 

Display is sought coordinated in May and July. Contact 0045 61757530 or warmingpetersen@hotmail.com

 

  warmingpetersen@hotmail.com

| Svar

Nyeste kommentarer

03.06 | 10:50

Er dtengården til salg og i giveet fald hvad koster den ?

mvh morten lind, tlf 23831963

15.05 | 00:21

'Er denne grund stadig til salg?:)

01.04 | 08:31

Hej vi er meget intresserede. Det er drømmestedet for os. Vi elsker dette område. Vi vil meget gerne komme på besøg . Kh Samantha & Morten 21482519/ 61687082

09.01 | 16:48

Hej
Jeg ville bare lige høre om 1:5 stadig til salg?